Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Канада

Държава

Канада

Столица

Отава

Пълно име

Канада

Име на местния език

Canada

Национален празник

Ден на Канада, 1 Юли (1867)

Държавно устройство

Конфедерация с парламентарна демокрация и конституционна монархия

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

9 984 670

Сухоземна граница (км.)

8 893

Брегова ивица (км.)

202 080

Съседни държави

САЩ 8,893 км. (вкл. 2,477 км. с Аляска)

Климат

варира от умерен на юг до субаркически и арктически на север

Релеф

предимно равнини и планини на запад и низини на югоизток

Най-висока точка (м.)

вр. Логан 5959 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

33 212 696

0-14 години (в % от населението)

16,3%

15-64 години (в % от населението)

68.8%

64 + години (в % от населението)

14.9%

Средна възраст на населението (в години)

40,1

Раждаемост (на хиляда души)

10,29

Смъртност (на хиляда души)

7,61

Годишен прираст на Населението (в %)

0.83% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

5.08

Средна продължитeлност на живота (в години)

81.16

Етнически състав

Наследници на жители на Британските острови 28%, с Френски корен 23%, други Европейци 15%, Индианци 2%, други главно Азиатци, Африканци, Араби 6%, смесено потекло 26%

Религия

Римокатолици 46%, Протестанти 36%, други 18%

Говорими езици

Английски 59.3% (официален), Френски 23.2% (официален), други 17.5%

Заразени със СПИН в % от населението

0,3

Грамотност на населението (в %)

99%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

1 271 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

38 600

Население под социалния минимум (в % от населението)

10.8%

Инфлация

2.1% (2007 прогн.)

Безработица

6% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

17.95 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

услуги 69.1%; промишленост 28.8%, строителство 6%; селско стопанство 2%; други 3% (2006)

Основни промишлени отрасли

транспортно оборудване, химическа промишленост, добив и обработка на минерали, хранително вкусова промишленост, дърводобив и дървопреработка, добив на петрол и природен газ

Износ (в USD)

431 100 000 000

Износ по вид стоки

моторни превозни средства и части, промишлени машини, самолети, телекомуникационно оборудване; изделия на химическата промишленост, пластмаси, торове; дървен материал, суров петрол, природен газ, електроенергия, алуминий

Износ по държави

САЩ 79.3%, Великобритания 2.8%, Китай 201% (2007)

Внос (в USD)

386 400 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, моторни превозни средства и части, суров петрол, изделия на химическата промишленост, електроенергия, потребителски стоки

Внос по държави

САЩ 54.4%, Китай 9.4%, Мексико 4.2% (2007)

Валута

Канадски Долар (CAD)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

1 042 300

в т.ч. с твърда настилка

415 600

от тях Високоскоростни (магистрали)

17 000

ЖП линии (км.)

48 068

Водни пътища (км.)

636

Летища

1 343

Телефонни постове

21 000 000

Мобилни телефони

18 749 000

Интернет потребители

28 000 000

Интернет код

.ca