Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Русия

 

 

Държава

Русия

Столица

Москва

Пълно име

Руска Федерация

Име на местния език

Росийская Федерация

 

Национален празник

Ден на Русия, 12 Юни (1990)

Държавно устройство

Федерация

 


ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

17 075 200

Сухоземна граница (км.)

19 990

Брегова ивица (км.)

37 653

Съседни държави

Азербайджан 284 км., Беларус 959 км., Китай (югоизток) 3,605 км., Китай (юг) 40 км., Естония 294 км., Финландия 1,313 км., Грузия 723 км., Казахстан 6,846 км., Северна Корея 19 км., Латвия 217 км., Литва (Калининградска област) 227 км., Монголия 3,485 км., Норвегия, Финландия

Климат

варира от степи на юг през влажен континентален в Европейската част; субарктически в Сибир

Релеф

огромна равнина с ниски хълмове на запад от Урал; иглолистни гори и тундра в Сибир; планини по южните гранични райони

Най-висока точка (м.)

Елбрус 5633 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

140 702 094

0-14 години (в % от населението)

14.6%

15-64 години (в % от населението)

71,2%

64 + години (в % от населението)

14.1%

Средна възраст на населението (в години)

38.3

Раждаемост (на хиляда души)

11,03

Смъртност (на хиляда души)

16,06

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.474% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

10.81

Средна продължитeлност на живота (в години)

65,94

Етнически състав

Руснаци 79.8%, Татари 3.8%, Украинци 2%, Чуваши 1.1%, Башкири 1.2%, други неопределени 12.1% (2002)

Религия

Източноправославни 12-20%, Мосюлмани 10-15%, други Християни 2%

Говорими езици

Руски

Заразени със СПИН в % от населението

1.1%

Грамотност на населението (в %)

99,40%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

2 088 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

14 700

Население под социалния минимум (в % от населението)

15.8% (Ноември 2007)

Инфлация

11.9% (2007 прогн.)

Безработица

602% (Ноември 2007)

Трудоспособно население

74.1 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 10.8%; промишленост 28.8%; услуги 60.5% (Ноември 2007 прогн.)

Основни промишлени отрасли

пълен диапазон от добив на суровини, производство на въглища, петрол, природен газ, химическа промишленост, металообработване, всички отрасли на машиностроенето, корабостроене; пътно и жп оборудване, комуникации и оборудване, селскостопанско машиностроене, добив и пренос на електроенергия, медицински и прецизни инструменти, потребителски стоки, текстилна промишленост, хранително вкусова промишленост, занаяти

Износ (в USD)

365 000 000 000

Износ по вид стоки

петрол и петролни продукти, природен газ, дървен материал и изделия от дърво, метали, изделия на химическата промишленост, голям набор от цивилни и военни промишлени стоки

Износ по държави

Германия 9.5%, Италия 5.6%, Холандия 7.5%, Турция 6%, Украйна 5%, Китай 5%, САЩ 4.8%, Беларус 4.6%, Швейцария 4% (2006)

Внос (в USD)

260 400 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, потребителски стоки, лекарства, месо, захар, полуготови изделия от метал

Внос по държави

Германия 16.3%, Китай 12.4%, Италия 5.5%, Украйна 5.1%, Япония 4.9%, Беларус 4% (2006)

Валута

Руска Рубла (RUR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

854 000

в т.ч. с твърда настилка

722 000

от тях Високоскоростни (магистрали)

29 000

ЖП линии (км.)

87 157

Водни пътища (км.)

102 000

Летища

1 260

Телефонни постове

40 100 000

Мобилни телефони

150 000 000

Интернет потребители

25 689 000

Интернет код

.ru; .su