Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

САЩ

 

Държава

САЩ

Столица

Вашингтон

Пълно име

Съединени Американски Щати

Име на местния език

United States of America

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 4 Юли

Държавно устройство

Федерална република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

9 631 418

Сухоземна граница (км.)

12 034

Брегова ивица (км.)

19 924

Съседни държави

Канада 8,893 км. (вкл. 2,477 км. с Аляска), Мексико 3,141 км.

Климат

предимно умерен; тропически в Хавай и Флорида, арктически в Аляска, полупустинен в равнините на запад от река Мисисипи и сух на югозапад; ниски зимни температури на северозапад

Релеф

огромна централна равнина, планини на запад, хълмове и ниски планини на изток; стръмни планини и широки речни долини в Аляска; стръмни, вулканични планини на Хавайските острови

Най-висока точка (м.)

вр. МакКинли 6194 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

303 824 640

0-14 години (в % от населението)

20.1%

15-64 години (в % от населението)

67.1%

64 + години (в % от населението)

12.7%

Средна възраст на населението (в години)

36.7

Раждаемост (на хиляда души)

14,18

Смъртност (на хиляда души)

8,27

Годишен прираст на Населението (в %)

0.883% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

6,3

Средна продължитeлност на живота (в години)

78,14

Етнически състав

бели  79.96%, негри 12.85%, Азиатци 4.43%, Индианци и Ескимоси от Аляска 0.97%, коренни Хавайци и други Тихоокейнци 0.18%, други 1.61% (Юли 2007)

Религия

Протестанти 51.3%, Римокатолици 23.9%, Мормони 1.7%, други Християни 1.6%, Евреи 1.7%, Будисти 0.7%, Мюсюлмани 0.6%, други 2.5%, без религия 16.1% (2007 прогн.)

Говорими езици

Английски, Испански

Заразени със СПИН в % от населението

0,6

Грамотност на населението (в %)

99,00%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

13 840 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

45 800

Население под социалния минимум (в % от населението)

12% (2004 прогн.)

Инфлация

2.9% (2007 прогн.)

Безработица

4.6% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

4.6% (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство, фермерство, риболов, лесовъдство 0.6%, производство, транспорт и занаяти 22.6%, управление и професионални услуги 35.5%, търговия 24.8%, други услуги 16.5%

Основни промишлени отрасли

Водеща индустриална сила в света, високо диверсифицирана и технологично напреднала; петрол, стомана, автомобили, самолети, космически кораби, телекомуникации, химическа промишленост, електроника, хранителна промишленост, потребителски стоки, дърводобив и дървопреработване, минно дело

Износ (в USD)

1 149 000 000 000

Износ по вид стоки

инвестиционни стоки, автомобили, суровини и стоки за промишлеността, потребителски стоки, селскостопански стоки (соя, плодове, царевица) 

Износ по държави

Канада 21.4%, Мексико 11.7%, Япония 5.4%, Великобритания 4.3%, Германия 4.3%, Китай 5.6% (2006)

Внос (в USD)

1 965 000 000 000

Внос по вид стоки

суров петрол и рафинирани петролни продукти, машини, автомобили, потребителски стоки, суровини, храни и напитки, селскостопански стоки  

Внос по държави

Канада 15.7%, Китай 16.9%, Мексико 10.6%, Япония 7.4%, Германия 4.8% (2006)

Валута

Щатски Долар  (USD)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

6 430 366

в т.ч. с твърда настилка

4 165 110

от тях Високоскоростни (магистрали)

75 009

ЖП линии (км.)

226 612

Водни пътища (км.)

41 009

Летища

14 947

Телефонни постове

172 000 000

Мобилни телефони

225 000 000

Интернет потребители

223 000 000

Интернет код

.us