Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Франция

Държава

Франция

Столица

Париж

Пълно име

Френска Република

Име на местния език

Republique Francaise

 

Национален празник

Ден на Бастилията, 14 Юли (1789)

Държавно устройство

Република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

547 030

Сухоземна граница (км.)

2 889

Брегова ивица (км.)

3 427

Съседни държави

Андора 56.6 км., Белгия 620 км., Германия 451 км., Италия 488 км., Люксембург 73 км., Монако 4.4 км., Испания 623 км., Швейцария 573 км.

Климат

хладна зима и меко лято, но с мека зима и горещо лято по Средиземноморското крайбрежие

Релеф

предимно равнини или хълмове с малка денивелация на север и на запад; останалата част от страната е хълмиста, особено Пиринеите на юг и Алпите на изток

Най-висока точка (м.)

вр. Мон Блан 4807 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

64 057 792

0-14 години (в % от населението)

18,6%

15-64 години (в % от населението)

65,2%

64 + години (в % от населението)

16,3%

Средна възраст на населението (в години)

39.2

Раждаемост (на хиляда души)

12,73

Смъртност (на хиляда души)

8,48

Годишен прираст на Населението (в %)

0.574% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

3,36

Средна продължитeлност на живота (в години)

80,87

Етнически състав

Келти и Латински Тевтонци, Славяни, Североафриканци, Индокитайци, Баски

Религия

Римокатолици 83%-88%, Протестанти 2%, Евреи 1%, Мосюлмани 5%-10%, без религия 4%

Говорими езици

френски

Заразени със СПИН в % от населението

0,4

Грамотност на населението (в %)

99%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

2 075 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

32 600

Население под социалния минимум (в % от населението)

6.2% (2004)

Инфлация

1.5% (2007 прогн.)

Безработица

7.9% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

27.91 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

услуги 71.5%; промишленост 24.4%; селско стопанство 4.1% (1999)

Основни промишлени отрасли

машини и съоръжения, химическа промишленост, автомобили, металургия, самолети, електроника; текстилна промишленост, хранителна промишленост; туризъм

Износ (в USD)

546 000 000 000

Износ по вид стоки

машини и транспортно оборудване, самолети, пластмаси, изделия на химическата промишленост, фармацевтични продукти, желязо и стомана, напитки

Износ по държави

Германия 14.9%, Испания 9.3%, Италия 8.9%, Великобритания 8.1%, Белгия 7.3%, САЩ 6.1%, Холандия 4.1% (2007)

Внос (в USD)

600 900 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, транспортни средства, суров петрол, самолети, пластмаси, изделия на химическата промишленост

Внос по държави

Германия 18.9%, Белгия 11.4%, Италия 8.4%, Испания 7.1%, Холандия 7%, Великобритания 5.6%, САЩ 4.4%, Китай 4% (2007)

Валута

Евро (EUR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

951 500

в т.ч. с твърда настилка

951 500

от тях Високоскоростни (магистрали)

10 950

ЖП линии (км.)

29 370

Водни пътища (км.)

8 500 км (от които 1 686 км. достъпни за кораби с тонаж 3 000 т.) Френска Гиана: 3 760  

Летища

476

Телефонни постове

35 533 000

Мобилни телефони

56 719 000

Интернет потребители

31 295 000

Интернет код

.fr