Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Кипър

 

Държава

 

Кипър

 

Столица

 

Никозия

 

Пълно име

 

Република Кипър

 

Име на местния език

 

Kypriaki Dimokratia/Kibris Cumhuriyeti

 

 

 

Национален празник

 

Ден на Независимостта, 1 Октомври (1960)

 

Държавно устройство

 

Република

 

Президент

 

Димитрис ХРИСТОФИАС (от 28 Февруари 2008)

 

Министър Председател

 

Димитрис ХРИСТОФИАС (от 22 Февруари 2008)

 

 

 


ГЕОГРАФИЯ

Площ (кв. км.)

 

9250 (от която 3355 в Турската Кипърска Република)

 

Сухоземна граница (км.)

 

0

 

Брегова ивица (км.)

 

648

 

Съседни държави

 

-

 

Климат

 

Средиземноморски с горещо и сухо лято и хладна зима

 

Релеф

 

равнинен релеф с планини на север и на юг

 

Най-висока точка (м.)

 

вр. Олимп 1951 м.

 


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

 

792 604

 

0-14 години (в % от населението)

 

19,5%

 

15-64 години (в % от населението)

 

68,5%

 

64 + години (в % от населението)

 

12%

 

Средна възраст на населението (в години)

 

35,3

 

Раждаемост (на хиляда души)

 

12,56

 

Смъртност (на хиляда души)

 

7,76

 

Годишен прираст на Населението (в %)

 

0.522% (2008 прогн.)

 

Детска смъртност (на хиляда новородени)

 

6,75

 

Средна продължитeлност на живота (в години)

 

78.15

 

Етнически състав

 

Гърци 77%, Турци 18%, други 5% (2001)

 

Религия

 

Гръцка Източноправославна църква 78%, Мосюлмани 18%, Християни Маронити, Източноправославни, и други 4%

 

Говорими езици

 

Гръцки, Турски, Английски

 

Заразени със СПИН в % от населението

 

0,1

 

Грамотност на населението (в %)

 

97,6%

 


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

 

21 400 000 000

 

БВП (на човек от населението в USD)

 

27 100

 

Население под социалния минимум (в % от населението)

 

няма данни

 

Инфлация

 

2.4% (2007 прогн.)

 

Безработица

 

3.9% (2007 прогн.)

 

Трудоспособно население

 

393 000 (2007 прогн.)

 

Трудова заетост по отрасли

 

 услуги 78%; промишленост 19.2%; селско стопанство 2.7% (2007 прогн.)

 

Основни промишлени отрасли

 

хранително вкусова промишленост, текстилна промишленост, химически продукти, металообработване, туризъм, дървопреработване, циментови и гипсови продукти, кораборемонтни дейности, хартия, камък, продукти от глина 

 

Износ (в USD)

 

1 495 000 000

 

Износ по вид стоки

 

цитрусови плодове, картофи, фармацевтични продукти, цимент, облекла

 

Износ по държави

 

Великобритания 14.3%, Гърция 21.1%, Германия 6.6% (2007)

 

Внос (в USD)

 

7 840 000 000

 

Внос по вид стоки

 

потребителски стоки, петрол и масла, промишлени стоки, машини, транспортно оборудване;

 

Внос по държави

 

Гърция 17.7%, Италия 10.2%, Великобритания 9.6%, Германия 9.4%, Израел 6.5%, Франция 5.4%, Китай 5.3%, Холандия 4.1% (2007)

 

Валута

 

Евро (EUR)

 


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

 

14 630, от които под правителствен контрол 12 280 и от турските киприоти - 2 350 км

 

в т.ч. с твърда настилка

 

Гръцка част - 6428, Турска част - 1370

 

от тях Високоскоростни (магистрали)

 

няма данни

 

ЖП линии (км.)

 

-

 

Водни пътища (км.)

 

0

 

Летища

 

16

 

Телефонни постове

 

462 228

 

Мобилни телефони

 

1 109 900

 

Интернет потребители

 

380 000

 

Интернет код

 

.cy