Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Италия

Държава

Италия

Столица

Рим

Пълно име

Италианска Република

Име на местния език

Repubblica Italiana

 

Национален празник

Ден на Републиката, 2 Юни (1946)

Държавно устройство

Република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

301 230

Сухоземна граница (км.)

1 932

Брегова ивица (км.)

7 600

Съседни държави

Австрия 430 км., Франция 488 км., Holy See (Vatican City) 3.2 км., San Marino 39 км., Словения 232 км., Швейцария 740 км.

Климат

предимно Средиземноморски; Алпийски на север; горещ и сух на юг

Релеф

предимно стръмен и планински релеф; малко равнини; низини по крайбрежията

Най-висока точка (м.)

вр. Бианко 4748 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

58 145 320

0-14 години (в % от населението)

13,6%

15-64 години (в % от населението)

66,3%

64 + години (в % от населението)

20%

Средна възраст на населението (в години)

42,9

Раждаемост (на хиляда души)

8,36

Смъртност (на хиляда души)

10,61

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.019% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

5,61

Средна продължитeлност на живота (в години)

80.07

Етнически състав

Италианци (вкл. Малки групи Германо-, Френско-, и Словенско-Италианци на север и и Албано-Италианци и Гръко-Италианци на юг)

Религия

Римокатолици 90%, други 10% 

Говорими езици

Италиански (официален), Немски (в части на Горнотрентинските Алпи), Френски (малко малцинство във Вале Даоста), Словенски (в района на Триест-Гориция)

Заразени със СПИН в % от населението

0,5

Грамотност на населението (в %)

98,4%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

1 800 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

30 900

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

1.8% (2007 прогн.)

Безработица

6.2% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

24.74 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

услуги 63%; промишленост 32%; селско стопанство 5% (2001)

Основни промишлени отрасли

туризъм, машиностроене, желязо и стомана, химическа промишленост, хранителна промишленост, текстилна промишленост, автомобили, керамични изделия

Износ (в USD)

502 400 000 000

Износ по вид стоки

инженерингови продукти,текстилни изделия и дрехи, производствени машини, моторни превозни средства, транспортно оборудване, изделия на химическата промишленост; храни, напитки и тютюн; минерали и цветни метали

Износ по държави

Германия 12.9%, Франция 11.4%, Испания 7.4%, САЩ 6.8%, Великобритания 5.8% (2007)

Внос (в USD)

498 100 000 000

Внос по вид стоки

инженерингови продукти, изделия на химическата промишленост, транспортно оборудване, енергоносители, минерали и цветни метали,текстилни изделия и облекла; храни, напитки и тютюн

Внос по държави

Германия 16.9%, Франция 9%, Китай 5.9%, Холандия 5.5%, Белгия 4.3%, Испания 4.2% (2007)

Валута

Евро (EUR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

487 700

в т.ч. с твърда настилка

487 700

от тях Високоскоростни (магистрали)

6 700

ЖП линии (км.)

19 460

Водни пътища (км.)

2 400

Летища

132

Телефонни постове

26 890 000

Мобилни телефони

78 571 000

Интернет потребители

32 000 000

Интернет код

.it