Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Австрия

Държава

Австрия

Столица

Виена

Пълно име

Република Австрия

Име на местния език

Oesterreich

 

Национален празник

Ден на Нацията, 26 Октомври (1955)

Държавно устройство

Федерална република


ГЕОГРАФИЯ

Площ (кв. км.)

83 870

Сухоземна граница (км.)

2 562

Брегова ивица (км.)

0

Съседни държави

Чехия 362 км., Германия 784 км., Унгария 366 км., Италия 430 км., Лихтенщайн 35 км., Словакия 91 км., Словения 330 км., Швейцария 164 км.

Климат

умерен; континентален; студена зима с чести валежи от дъжд и сняг; умерено лято с чести валежи

Релеф

на запад и юг - предимно планини (Алпи); на изток и север - предимно равнини

Най-висока точка (м.)

Гросглокнер 3798 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

8 205 533

0-14 години (в % от населението)

14.8%

15-64 години (в % от населението)

67,5%

64 + години (в % от населението)

17.7%

Средна възраст на населението (в години)

41,7

Раждаемост (на хиляда души)

8,66

Смъртност (на хиляда души)

9,91

Годишен прираст на Населението (в %)

0.064% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

4,48

Средна продължитeлност на живота (в години)

79.36

Етнически състав

Австрийци 91.1%, Югославяни 4% (в това число хървати, словенци, сърби и босненци ), Турци 1.6%, Германци 0.9%, други 2.4% (2001)

Религия

Римокатолици 73.6%, Протестанти 4.7%, Мосюлмани 4.2%, други 3.5%, неопределени 2%

Говорими езици

Немски (официален) 88.6%, Турски 2.3%, Сръбски 2.2%, Хърватски 1.6%, други (Словенски и Унгарски) 5.3% (2001) 

Заразени със СПИН в % от населението

0,3

Грамотност на населението (в %)

98%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

322 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

39 300

Население под социалния минимум (в % от населението)

5.9% (2004)

Инфлация

 2.2% (2007 прогн.)

Безработица

4.4% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

3.566 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

услуги 70%; промишленост 27%; селско 3% (2005 прогн.)

Основни промишлени отрасли

строителство, машиностроене, производство на автомобили и автобуси, хранителна промишленост, химическа, дърводобивна и дървопреработваща промишленост, комуникационно оборудване, туризъм

Износ (в USD)

162 100 000 000

Износ по вид стоки

машини и съоръжения, моторни превозни средства и части, хартия и картон, метални изделия, изделия на химическата промишленост, желязо и стомана; текстилни изделия, храни

Износ по държави

Германия 29.8%, Италия 8.8%, Италия 8.8%, САЩ 4.9%, Швейцария 4.3% (2007)

Внос (в USD)

160 300 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, моторни превозни средства, изделия на химическата промишленост, метални изделия, петрол и петролни продукти; храни

Внос по държави

Германия 45.5%, Италия 7.1%, Швейцария 5%, Холандия 4.3% (2007)

Валута

Евро (EUR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

107 262

в т.ч. с твърда настилка

107 262

от тях Високоскоростни (магистрали)

1 677

ЖП линии (км.)

6 383

Водни пътища (км.)

358

Летища

55

Телефонни постове

3 374 000

Мобилни телефони

9 768 000

Интернет потребители

4 277 000

Интернет код

.at