Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Турция

Държава

Турция

Столица

Анкара

Пълно име

Република Турция

Име на местния език

Turkiye Cumhuriyeti

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 29 Октомври (1923)

Държавно устройство

Република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

780 580

Сухоземна граница (км.)

2 648

Брегова ивица (км.)

7 200

Съседни държави

Армения 268 км., Азербайджан 9 км., България 240 км., Грузия 252 км., Гърция 206 км., Иран 499 км., Ирак 352 км., Сирия 822 км.

Климат

умерен; горещо и сухо лято с мека и влажна зима; във вътрешността климата е по-суров

Релеф

високо централно плато (Анадола); тясна крайбрежна равнина; няколко планински вериги

Най-висока точка (м.)

вр.Арарат 5166 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

71 892 807

0-14 години (в % от населението)

24.4%

15-64 години (в % от населението)

68.6%

64 + години (в % от населението)

7%

Средна възраст на населението (в години)

29

Раждаемост (на хиляда души)

16,15

Смъртност (на хиляда души)

6.02

Годишен прираст на Населението (в %)

1.013% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

36.98

Средна продължитeлност на живота (в години)

73.14

Етнически състав

Турци 80%, Кюрди 20%

Религия

Мосюлмани 99.8% (главно Сунити), други 0.2% (Християниs и Евреи)

Говорими езици

Турски (официален), Кюрдски, Арабски, Арменски, Гръцки

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

87.40%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

888 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

12 900

Население под социалния минимум (в % от населението)

20% (2002)

Инфлация

8.8% (2007 прогн.)

Безработица

9.9% (плюс 4% непълна заетост) (2007 прогн.)

Трудоспособно население

23.53 милиона

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 35.9%; услуги 41.2%; промишленост 22.8% (2004)

Основни промишлени отрасли

текстилна промишленост, хранителна промишленост, автомобили, минно дели (въглища, хром, мед, борон), стомана, петрол, строителство, дърводобив, производство на хартия

Износ (в USD)

115 300 000 000

Износ по вид стоки

облекла, хранителни стоки, текстилни изделия, промишлени стоки от метал, транспортно оборудване

Износ по държави

Германия 11.2%, Великобритания 8.1%, Италия 7%, Франция 5.6%, Русия 4.4%, Испания 4.3% (2006)

Внос (в USD)

162 000 000 000

Внос по вид стоки

машини, изделия на химическата промишленост, полуготови стоки, горива, транспортно оборудване

Внос по държави

Германия 10.3%, Италия 5.9%, Русия 13.8%, САЩ 4.8%, Франция 4.6%, Китай 7.8% (2006)

Валута

Турски Лира (TRL)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

426 906

в т.ч. с твърда настилка

177 550

от тях Високоскоростни (магистрали)

1 892

ЖП линии (км.)

8 697

Водни пътища (км.)

1 200

Летища

117

Телефонни постове

18 978 000

Мобилни телефони

52 663 000

Интернет потребители

12 284 000

Интернет код

.tr