Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Люксембург

Държава

Люксембург

Столица

Люксембург

Пълно име

Вилико Херцогство Люксембург

Име на местния език

Grand Duche de Luxembourg

 

Национален празник

Ден на Нацията 23 Юни

Държавно устройство

Конституционна монархия

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

2 586

Сухоземна граница (км.)

359

Брегова ивица (км.)

0

Съседни държави

Белгия 148 км., Франция 73 км., Германия 138 км.

Климат

морски и континентален; влажна и умерена зима и лято

Релеф

предимно хълмист релеф с широки низини

Най-висока точка (м.)

Буургплаац 559 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

486 006

0-14 години (в % от населението)

18,6%

15-64 години (в % от населението)

66,6%

64 + години (в % от населението)

14,7%

Средна възраст на населението (в години)

39

Раждаемост (на хиляда души)

11,77

Смъртност (на хиляда души)

8,43

Годишен прираст на Населението (в %)

1.188% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

4.62

Средна продължитeлност на живота (в години)

79,18

Етнически състав

Люксембурци, Португалци, Французи, Италианци, Германци,  други Европейци (гастарбайтери)

Религия

87% Римокатолици, 13% Протестантиs, Евреи, и Мосюлмани (2000)

Говорими езици

Люксембургски (национален език), Немски (административен език), Френски

Заразени със СПИН в % от населението

0,2

Грамотност на населението (в %)

100,00%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

38 560 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

80 500

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

2.3% (2007 прогн.)

Безработица

4.4% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

205 000 (от които 121 600 чужденци, главно от Франция, Белгия и Германия) (2007)

Трудова заетост по отрасли

услуги 86%; промишленост 13%; селско стопанство 1% (2003 прогн.)

Основни промишлени отрасли

банково дело, желязо и стомана, информационни технологии, карго, хранителна промишленост, химическа промишленост, метални изделия, гуми, стъкло, алуминий

Износ (в USD)

16 850 000 000

Износ по вид стоки

машини и съоръжения, стомана, изделия на химическата промишленост, каучукови изделия, стъкло

Износ по държави

Германия 21.1%, Франция 16.3%, Белгия 10.1%, Италия 7.4%, Великобритания 7.1%,  Холандия 5.4%, Испания 5% (2006)

Внос (в USD)

24 750 000 000

Внос по вид стоки

минерали, метали, хранителни стоки, потребителски стоки

Внос по държави

Белгия 27.4%, Германия 23.8%, Франция 9.2%, Китай 17.1%, Холандия 5% (2006)

Валута

Евро (EUR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

5 227

в т.ч. с твърда настилка

5 227

от тях Високоскоростни (магистрали)

147

ЖП линии (км.)

275

Водни пътища (км.)

37

Летища

2

Телефонни постове

246 700

Мобилни телефони

713 800

Интернет потребители

339 000

Интернет код

.lu