Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Румъния

Държава

Румъния

Столица

Букурещ

Пълно име

Румъния

Име на местния език

Romania

 

Национален празник

Ден на Обединението (на Румъния и Трансилвания), 1 Декември (1918)

Държавно устройство

Република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

237 500

Сухоземна граница (км.)

2 508

Брегова ивица (км.)

225

Съседни държави

България 608 км., Унгария 443 км., Молдова 450 км., Сърбия и Черна Гора 476 км., Украйна (север) 362 км., Украйна (изток) 169 км.

Климат

умерен; студена зима със снеговалежи и мъгли; слънчево лято с чести превалявания

Релеф

Карпатите разделят Трансилванския басейн от Молдовската равнина на изток и вВашката долина на юг от Трансилванските Алпи

Най-висока точка (м.)

Молдовеану 2544 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

22 246 862

0-14 години (в % от населението)

15.6%

15-64 години (в % от населението)

69,7%

64 + години (в % от населението)

14,7%

Средна възраст на населението (в години)

37.3

Раждаемост (на хиляда души)

10,61

Смъртност (на хиляда души)

11,84

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.136% (2007 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

23.73

Средна продължитeлност на живота (в години)

72,18

Етнически състав

Румънци 89.5%, Унгарци 6.6%, Роми 2.5%, Украинци 0.3%, Германци 0.3%, Руснаци 0.2%, Турци 0.2%, други 0.4% (2002)

Религия

Източноправославни 86.8%, Протестанти 7.5%, Католици 4.7%, други (главно Мосюлмани) 1% (2002)

Говорими езици

Румънски (официален), Унгарски, Немски

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

97,30%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

245 500 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

11 400

Население под социалния минимум (в % от населението)

25% (2005 прогн.)

Инфлация

4.8% (2007 прогн.)

Безработица

4.1% (2007 прогн)

Трудоспособно население

9.35 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 29.7%; промишленост 23.2%; услуги 47.1% (2006)

Основни промишлени отрасли

текстилна и обувна промишленост, леко машиностроене и сглобяване на автомобили, минно дело, дърводобив, производство на строителни материали, металургия, химическа промишленост, хранителна промишленост, рафиниране на петрол

Износ (в USD)

40 250 000 000

Износ по вид стоки

текстилни изделия и обувки, метали и изделия от метал, машини и съоръжения, минерали и горива, изделия на химическата промишленост, селскостопански стоки

Износ по държави

Италия 17.2%, Германия 16.9%, Франция 7.7%, Великобритания 4.1%, Унгария 5.6%, Турция 7% (2006)

Внос (в USD)

64 330 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, горива и минерали, изделия на химическата промишленост, текстил и текстилни изделия, метали, селскостопански стоки

Внос по държави

Италия 12.8%, Германия 17.2%, Русия 6.3%, Унгария 6.9%, Франция 6.2%, Турция 5.4%, Австрия 4.8% (2006)

Валута

лея (ROL)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

198 817

в т.ч. с твърда настилка

60 043

от тях Високоскоростни (магистрали)

228

ЖП линии (км.)

11 385

Водни пътища (км.)

1 731

Летища

61

Телефонни постове

4 231 000

Мобилни телефони

17 400 000

Интернет потребители

5 063 000

Интернет код

.ro