Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Беларус

Държава

Беларус

Столица

Минск

Пълно име

Република Беларус

Име на местния език

Belorussian (Byelorussian) Soviet Socialist Republic

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 3 Юли (1944)

Държавно устройство

Република (условно, в действителност е диктатура)

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

207 600

Сухоземна граница (км.)

2 900

Брегова ивица (км.)

0

Съседни държави

Латвия 141 км., Литва 502 км., Полша 407 км., Русия 959 км., Украйна 891 км.

Климат

студена зима, хладно и влажно лято; континентален климат

Релеф

преобладават равнини и мочурища

Най-висока точка (м.)

Дзяржинская Хара 346 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

9 685 768

0-14 години (в % от населението)

14,4%

15-64 години (в % от населението)

70,9%

64 + години (в % от населението)

14,7%

Средна възраст на населението (в години)

38,4

Раждаемост (на хиляда души)

9.62

Смъртност (на хиляда души)

13.92

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.393% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

6.53

Средна продължитeлност на живота (в години)

70.34

Етнически състав

Белоруси 81.2%, Руснаци 11.4%, Поляци 3.9%, Украинци 2.4%, други 1.1% (1999)

Религия

Източноправославни 80%, други (вкл. Римокатолици Протестанти Евреи и Мосюлмани) 20% (1997 est.)

Говорими езици

Белоруски, Руски, други

Заразени със СПИН в % от населението

0,3

Грамотност на населението (в %)

99,6%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

103 500 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

10 600

Население под социалния минимум (в % от населението)

27.1% (2003 прогн.)

Инфлация

8.4% (2007 прогн.)

Безработица

1.6% официално регистрирани безработни (2005)

Трудоспособно население

4.3 милиона (31 Декември 2005)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 14%, промишленост 34.7%, услуги 51.3% (2003 прогн.)

Основни промишлени отрасли

металорежещи инструменти, трактори, камиони, мотоциклети, телевизори, химически влакна, торове, текстилна промишленост, производство на радиоприемници и хладилници

Износ (в USD)

24 470 000 000

Износ по вид стоки

машини и съоръжения, изделия на химическата промишленост, метали; текстилни изделия, храни

Износ по държави

Русия 36.5%, Холандия 17.8%, Великобритания 6.3%, Украйна 6.1%, Полша 5%, Литва 4.1% (2007)

Внос (в USD)

28 320 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, изделия на химическата промишленост, хранителни стоки, метали

Внос по държави

Русия 59.9%, Германия 7.6%, Украйна 5.4% (2007)

Валута

Белоруска рубла (BYB/BYR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

94 797

в т.ч. с твърда настилка

84 028

от тях Високоскоростни (магистрали)

0

ЖП линии (км.)

5 512

Водни пътища (км.)

2 500

Летища

67

Телефонни постове

3 672 200

Мобилни телефони

5 960 000

Интернет потребители

6 000 000

Интернет код

.by