Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Латвия

Държава

Латвия

Столица

Рига

Пълно име

Република Латвия

Име на местния език

Latvijas Republika

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 16 Февруари (1918)

Държавно устройство

Парламентарна демокрация

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

64 589

Сухоземна граница (км.)

1 150

Брегова ивица (км.)

531

Съседни държави

Беларус 141 км., Естония 339 км., Литва 453 км., Русия 217 км.

Климат

морски; влажни умерени зими

Релеф

ниска равнина

Най-висока точка (м.)

Гаизинкалнс 312 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

3 565 205

0-14 години (в % от населението)

14.5%

15-64 години (в % от населението)

69,5%

64 + години (в % от населението)

16%

Средна възраст на населението (в години)

39

Раждаемост (на хиляда души)

9

Смъртност (на хиляда души)

11,12

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.284% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

6.57

Средна продължитeлност на живота (в години)

74,67

Етнически състав

Латвийци 83.4%, Поляци 6.7%, Руснаци 6.3%,  други 3.6% (2002)

Религия

Лутеранци, Римокатолици, Източноправославни

Говорими езици

Латвийски (официален), Литовски, Руски, Полски, други

Заразени със СПИН в % от населението

0,6

Грамотност на населението (в %)

99,70%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

59 640 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

17 700

Население под социалния минимум (в % от населението)

4%

Инфлация

5.8% (2007 прогн.)

Безработица

3.5% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

1.158 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 15.8%; промишленост 28.2%; услуги 56% (2007 прогн.)

Основни промишлени отрасли

металорежещи машини, електромотори, телевизионни мрежи, хлдаилници и фризери, рафиниране на петрол, корабостроене, производство на мебели,   торове, селскостопански машини, оптика, компютри,  синтетични влакна, радиоприемници, електроника,  хранително вкусова промишленост, заб. силно зависима от внос на енергоносители и суровини

Износ (в USD)

17 180 000 000

Износ по вид стоки

минерални продукти 23%, текстилни изделия о облекло 16%, машини и съоръжения 11%, дървени материали и изделия от дърво 5%,  храни 5%, химикали 6%

Износ по държави

Русия 15%, Латвия 12.8%, Германия 10.5%, Полша 6.3%, Естония 5.8%,  Великобритания 4.6%, Дания 4.1%, Беларус 4%(2006)

Внос (в USD)

22 800 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, изделия на химическата промишленост, горива, транспортни средства, текстил и дрехи, метали

Внос по държави

Русия 18.1%, Германия 14.9%, Полша 10.6%, Латвия 5.5%, Холандия 4.2% (2006)

Валута

Лалтвийски Лат (LVL)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

79 984

в т.ч. с твърда настилка

70 997

от тях Високоскоростни (магистрали)

няма данни

ЖП линии (км.)

1 771

Водни пътища (км.)

441

Летища

87

Телефонни постове

792 400

Мобилни телефони

4.718 млн

Интернет потребители

1.083 млн

Интернет код

.lv