Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Естония

Държава

Естония

Столица

Талин

Пълно име

Република Естония

Име на местния език

Eesti Vabariik

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 24 Февруари (1918)

Държавно устройство

Парламентарна република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

45 226

Сухоземна граница (км.)

633

Брегова ивица (км.)

3 794

Съседни държави

Латвия 339 км., Русия 294 км.

Климат

морски, влажна умерена зима и прохладно лято

Релеф

предимно нисък, равнинен релеф, хълмист в южната част на страната

Най-висока точка (м.)

Суур Менамаги 318 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

1 307 605

0-14 години (в % от населението)

14.9%

15-64 години (в % от населението)

67,5%

64 + години (в % от населението)

17,6%

Средна възраст на населението (в години)

39,6

Раждаемост (на хиляда души)

10,28

Смъртност (на хиляда души)

13,35

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.632% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

7,45

Средна продължитeлност на живота (в години)

72,56

Етнически състав

Естонци 67.9%, Руснаци 25.6%, Украинци 2.1%, Белоруси 1.3%, Финландци 0.9%, други 2.2% (2000)

Религия

Евангелисти Лутеранци 13.6%, Източноправославни 12.8%, други Християни (в т.ч. Методисти, Адвентисти от Седмия Ден, Римокатолици) 1.4%, други и неопределени 32%, без 6.1% (2000)

Говорими езици

Естонски (официален) 67.3%, Руски 29.7%, други 2.3%, непознати 0.7% (2000)

Заразени със СПИН в % от населението

1.1%

Грамотност на населението (в %)

99,8%

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

28 690 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

21 800

Население под социалния минимум (в % от населението)

5% (2003)

Инфлация

6.6% (2007 прогн.)

Безработица

4.7% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

687 000 (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

промишленост 20%; селско стопанство 11%; услуги 69% (1999 прогн.)

Основни промишлени отрасли

енергетика, електроника, дърводобив и дървообработване, текстилна промишленост; информационни технологии и телекомуникации

Износ (в USD)

11 080 000 000

Износ по вид стоки

машини и съоръжения 33%, дървен материал и хартия 15%,текстилни изделия 14%, храни 8%, мебели 7%, метали, изделия на химическата промишленост (2001)

Износ по държави

Финландия 17.9%, Швеция 13.2%, Латвия 11.4%, Русия 8.9%, Литва 5.8%, Германия 5.2%, САЩ 4.1% (2007)

Внос (в USD)

14 750 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, 33.5%, изделия на химическата промишленост 11.6%,текстилни изделия 10.3%, храни 9.4%, транспортно оборудване 8.9% (2001)

Внос по държави

Финландия 15.9%, Германия 12.8%, Швеция 10.1%, Русия 10%, Латвия 7.6%, Литва 6.9%, Полша 4.5% (2007)

Валута

Естонска Крона (EEK)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

57 016

в т.ч. с твърда настилка

12 926

от тях Високоскоростни (магистрали)

99

ЖП линии (км.)

968

Водни пътища (км.)

320

Летища

19

Телефонни постове

495 500

Мобилни телефони

1 982 000

Интернет потребители

780 000

Интернет код

.ee