Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Ватикана

Държава

Ватикана

Столица

-

Пълно име

Ватикана

Име на местния език

Santa Sede (Stato della Citta del Vaticano)

 

Национален празник

24 Април, Ден на коронацията на Папа БЕНЕДИКТ XVI (2005)

Държавно устройство

теократична монархия


ГЕОГРАФИЯ

Площ (кв. км.)

1

Сухоземна граница (км.)

0

Брегова ивица (км.)

0

Съседни държави

Италия

Климат

-

Релеф

-

Най-висока точка (м.)

-

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

824

0-14 години (в % от населението)

няма данни

15-64 години (в % от населението)

няма данни

64 + години (в % от населението)

няма данни

Средна възраст на населението (в години)

няма данни

Раждаемост (на хиляда души)

няма данни

Смъртност (на хиляда души)

няма данни

Годишен прираст на Населението (в %)

0.003% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

няма данни

Средна продължитeлност на живота (в години)

няма данни

Етнически състав

Италианци, Швейцарци, други

Религия

Римокатолици

Говорими езици

Латински, Италиански, Френски, други езици

Заразени със СПИН в % от населението

-

Грамотност на населението (в %)

100%

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

няма данни

БВП (на човек от населението в USD)

няма данни

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

-

Безработица

-

Трудоспособно население

-

Трудова заетост по отрасли

-

Основни промишлени отрасли

печатни издания, производство на монети, медали, мощенски марки; малко количество мозайки и униформи за персонала; международно банкиране и финансови дейности

Износ (в USD)

-

Износ по вид стоки

-

Износ по държави

-

Внос (в USD)

-

Внос по вид стоки

-

Внос по държави

-

Валута

euro (EUR)

ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
Шосета

-

в т.ч. с твърда настилка

-

от тях Високоскоростни (магистрали)

-

ЖП линии (км.)

-

Водни пътища (км.)

0

Летища

-

Телефонни постове

5 120

Мобилни телефони

-

Интернет потребители

93

Интернет код

.va