Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Швеция

 

Държава

 

 

Швеция

 

 

Столица

 

 

Стокхолм

 

 

Пълно име

 

 

Кралство Швеция

 

 

Име на местния език

 

 

Konungariket Sverige

 

 

 

 

 

Национален празник

 

 

Ден на Знамето, 6 Юни

 

 

Държавно устройство

 

 

Конституционна монархия

 

 

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

 

 

449 964

 

 

Сухоземна граница (км.)

 

 

2 205

 

 

Брегова ивица (км.)

 

 

3 218

 

 

Съседни държави

 

 

Финландия 586 км., Норвегия 1,619 км.

 

 

Климат

 

 

умерен на юг със студени зими и прохладно лято; субарктически на север

 

 

Релеф

 

 

предимно равнинен релеф; планини на запад

 

 

Най-висока точка (м.)

 

 

Кебнакаисе 2111 м.

 

 

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

 

 

9 045 389

 

 

0-14 години (в % от населението)

 

 

16%

 

 

15-64 години (в % от населението)

 

 

65,6%

 

 

64 + години (в % от населението)

 

 

18,3%

 

 

Средна възраст на населението (в години)

 

 

41,3

 

 

Раждаемост (на хиляда души)

 

 

10,15

 

 

Смъртност (на хиляда души)

 

 

10,24

 

 

Годишен прираст на Населението (в %)

 

 

0.157% (2008 прогн.)

 

 

Детска смъртност (на хиляда новородени)

 

 

2.75

 

 

Средна продължитeлност на живота (в години)

 

 

80,74

 

 

Етнически състав

 

 

шведи 92.8 %, датчани 0.5 %, фини 3.6 %, естонци 0.3 %, саами 0.2 %, норвежци 0.4 %, други 2.2 %

 

 

Религия

 

 

Лутеранци 87%, Римокатолици, Източноправославни, Баптисти, Мосюлмани, Евреи, Будисти

 

 

Говорими езици

 

 

Шведски

 

 

Заразени със СПИН в % от населението

 

 

0.1

 

 

Грамотност на населението (в %)

 

 

99,00%

 

 

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

 

 

334 600 000 000

 

 

БВП (на човек от населението в USD)

 

 

36 500

 

 

Население под социалния минимум (в % от населението)

 

 

няма данни

 

 

Инфлация

 

 

1.7% (2007 прогн.)

 

 

Безработица

 

 

6.1% (2007 прогн.)

 

 

Трудоспособно население

 

 

4.839 милиона (2007 прогн.)

 

 

Трудова заетост по отрасли

 

 

селско стопанство 2%; промишленост 24%; услуги 74% (2000 прогн.)

 

 

Основни промишлени отрасли

 

 

добив и производство на стомана, прецизни уреди (лагери, радио и тв части, военно производство), дървообработване, хранителна промишленост, автомобили и камиони

 

 

Износ (в USD)

 

 

107 200 000 000

 

 

Износ по вид стоки

 

 

машини 35%, моторни превозни средства, изделия от хартия, дървен материал, желязо и стомана, изделия на химическата промишленост

 

 

Износ по държави

 

 

САЩ 7.6%, Германия 10.4%, Норвегия 9.4%, Великобритания 7.1%, Дания 7.4%, Финландия 6.4%, Холандия 5.1%, Франция 5%, Белгия 4.6% (2006)

 

 

Внос (в USD)

 

 

150 600 000 000

 

 

Внос по вид стоки

 

 

машини, петрол и петролни продукти, изделия на химическата промишленост, моторни превозни средства, желязо и стомана; хранителни стоки, облекла

 

 

Внос по държави

 

 

Германия 18.4%, Дания 9.2%, Великобритания 6.8%, Норвегия 8.3%, Холандия 5.8%, Франция 5%, Финландия 6.1%, Китай 4.3%, Белгия 4.1% (2006)

 

 

Валута

 

 

Шведска Крона (SEK)

 

 

ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
Шосета

 

 

425 300

 

 

в т.ч. с твърда настилка

 

 

139 300

 

 

от тях Високоскоростни (магистрали)

 

 

1 740

 

 

ЖП линии (км.)

 

 

11 528

 

 

Водни пътища (км.)

 

 

2 052

 

 

Летища

 

 

250

 

 

Телефонни постове

 

 

6 379 000

 

 

Мобилни телефони

 

 

9 087 000

 

 

Интернет потребители

 

 

6 981 000

 

 

Интернет код

 

 

.se

">

Държава

Швеция

Столица

Стокхолм

Пълно име

Кралство Швеция

Име на местния език

Konungariket Sverige

 

Национален празник

Ден на Знамето, 6 Юни

Държавно устройство

Конституционна монархия

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

449 964

Сухоземна граница (км.)

2 205

Брегова ивица (км.)

3 218

Съседни държави

Финландия 586 км., Норвегия 1,619 км.

Климат

умерен на юг със студени зими и прохладно лято; субарктически на север

Релеф

предимно равнинен релеф; планини на запад

Най-висока точка (м.)

Кебнакаисе 2111 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

9 045 389

0-14 години (в % от населението)

16%

15-64 години (в % от населението)

65,6%

64 + години (в % от населението)

18,3%

Средна възраст на населението (в години)

41,3

Раждаемост (на хиляда души)

10,15

Смъртност (на хиляда души)

10,24

Годишен прираст на Населението (в %)

0.157% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

2.75

Средна продължитeлност на живота (в години)

80,74

Етнически състав

шведи 92.8 %, датчани 0.5 %, фини 3.6 %, естонци 0.3 %, саами 0.2 %, норвежци 0.4 %, други 2.2 %

Религия

Лутеранци 87%, Римокатолици, Източноправославни, Баптисти, Мосюлмани, Евреи, Будисти

Говорими езици

Шведски

Заразени със СПИН в % от населението

0.1

Грамотност на населението (в %)

99,00%

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

334 600 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

36 500

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

1.7% (2007 прогн.)

Безработица

6.1% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

4.839 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 2%; промишленост 24%; услуги 74% (2000 прогн.)

Основни промишлени отрасли

добив и производство на стомана, прецизни уреди (лагери, радио и тв части, военно производство), дървообработване, хранителна промишленост, автомобили и камиони

Износ (в USD)

107 200 000 000

Износ по вид стоки

машини 35%, моторни превозни средства, изделия от хартия, дървен материал, желязо и стомана, изделия на химическата промишленост

Износ по държави

САЩ 7.6%, Германия 10.4%, Норвегия 9.4%, Великобритания 7.1%, Дания 7.4%, Финландия 6.4%, Холандия 5.1%, Франция 5%, Белгия 4.6% (2006)

Внос (в USD)

150 600 000 000

Внос по вид стоки

машини, петрол и петролни продукти, изделия на химическата промишленост, моторни превозни средства, желязо и стомана; хранителни стоки, облекла

Внос по държави

Германия 18.4%, Дания 9.2%, Великобритания 6.8%, Норвегия 8.3%, Холандия 5.8%, Франция 5%, Финландия 6.1%, Китай 4.3%, Белгия 4.1% (2006)

Валута

Шведска Крона (SEK)

ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
Шосета

425 300

в т.ч. с твърда настилка

139 300

от тях Високоскоростни (магистрали)

1 740

ЖП линии (км.)

11 528

Водни пътища (км.)

2 052

Летища

250

Телефонни постове

6 379 000

Мобилни телефони

9 087 000

Интернет потребители

6 981 000

Интернет код

.se