Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Норвегия

 

Държава

Норвегия

Столица

Осло

Пълно име

Кралство Норвегия

Име на местния език

Kongeriket Norge

 

Национален празник

Ден на Конституцията, 17 Май (1814)

Държавно устройство

Конституционна монархия

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

324 220

Сухоземна граница (км.)

2 544

Брегова ивица (км.)

21925  (вкл. Континентална часта - 3419 км., големите острови - 2413 км., дълги фиорди и малки острови - 16093 км.)

Съседни държави

Финландия 729 км., Швеция 1,619 км., Русия 196 км.

Климат

умерен по крайбрежието с влияние на североарктическите течения; по-студен във вътрешността; студено лято

Релеф

предимно високи плата и стръмни планини, редуващи се с плодородни долини; бреговата ивица е насечена от фиорди; на север - арктическа тундра

Най-висока точка (м.)

Галдхопинген 2469 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

4 664 457

0-14 години (в % от населението)

18,8%

15-64 години (в % от населението)

66,2%

64 + години (в % от населението)

15%

Средна възраст на населението (в години)

39

Раждаемост (на хиляда души)

11,12

Смъртност (на хиляда души)

9,33

Годишен прираст на Населението (в %)

0.35% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

3.61

Средна продължитeлност на живота (в години)

79,81

Етнически състав

Норвежци 94.4% (около 60 000 Саами), други европейци 3.6%, други 2%

Религия

Евангелисти Лутеранци 86% (Държавна религия), други Протестанти и Римокатолици 3%, други 1%, без религия 10% (1997)

Говорими езици

Норвежки - 2 форми които са официални - Бокмол и Нинорск

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

100,00%

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

247 400 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

53 000

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

0.8% (2007 прогн.)

Безработица

2.5% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

2.507 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

услуги 74%; промишленост 22%; селско стопанство и риболов 4% (1995)

Основни промишлени отрасли

добив на петрол и природен газ, хранителна промишленост, корабостроене, металообработване, химическа промишленост, дърводобив и преработване, минно дело, текстилна промишленост, риболов

Износ (в USD)

139 400 000 000

Износ по вид стоки

петрол и петролни продукти, машини и съоръжения, метали, изделия на химическата промишленост, кораби, риба

Износ по държави

Великобритания 26.1%, Германия 12.7%, Франция 8.5%, Холандия 10.2%, САЩ 6.1%, Швеция 6.4% (2006)

Внос (в USD)

78 110 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, изделия на химическата промишленост, метали, храни

Внос по държави

Швеция 14.6%, Германия 13.6%, Дания 6.4%, Великобритания 6.8%, Китай 6.1%, САЩ 4.9%, Канада  4.3% (2006)

Валута

Норежка Крона (NOK)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

92 946

в т.ч. с твърда настилка

72 033

от тях Високоскоростни (магистрали)

664

ЖП линии (км.)

4 114

Водни пътища (км.)

1 577

Летища

98

Телефонни постове

2 055 000

Мобилни телефони

5 041 400

Интернет потребители

4 074 000

Интернет код

.no

">

 

 

 

Държава

 

 

 

Норвегия

 

 

 

Столица

 

 

 

Осло

 

 

 

Пълно име

 

 

 

Кралство Норвегия

 

 

 

Име на местния език

 

 

 

Kongeriket Norge

 

 

 

 

 

 

 

Национален празник

 

 

 

Ден на Конституцията, 17 Май (1814)

 

 

 

Държавно устройство

 

 

 

Конституционна монархия

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

 

 

 

324 220

 

 

 

Сухоземна граница (км.)

 

 

 

2 544

 

 

 

Брегова ивица (км.)

 

 

 

21925  (вкл. Континентална часта - 3419 км., големите острови - 2413 км., дълги фиорди и малки острови - 16093 км.)

 

 

 

Съседни държави

 

 

 

Финландия 729 км., Швеция 1,619 км., Русия 196 км.

 

 

 

Климат

 

 

 

умерен по крайбрежието с влияние на североарктическите течения; по-студен във вътрешността; студено лято

 

 

 

Релеф

 

 

 

предимно високи плата и стръмни планини, редуващи се с плодородни долини; бреговата ивица е насечена от фиорди; на север - арктическа тундра

 

 

 

Най-висока точка (м.)

 

 

 

Галдхопинген 2469 м.

 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

 

 

 

4 664 457

 

 

 

0-14 години (в % от населението)

 

 

 

18,8%

 

 

 

15-64 години (в % от населението)

 

 

 

66,2%

 

 

 

64 + години (в % от населението)

 

 

 

15%

 

 

 

Средна възраст на населението (в години)

 

 

 

39

 

 

 

Раждаемост (на хиляда души)

 

 

 

11,12

 

 

 

Смъртност (на хиляда души)

 

 

 

9,33

 

 

 

Годишен прираст на Населението (в %)

 

 

 

0.35% (2008 прогн.)

 

 

 

Детска смъртност (на хиляда новородени)

 

 

 

3.61

 

 

 

Средна продължитeлност на живота (в години)

 

 

 

79,81

 

 

 

Етнически състав

 

 

 

Норвежци 94.4% (около 60 000 Саами), други европейци 3.6%, други 2%

 

 

 

Религия

 

 

 

Евангелисти Лутеранци 86% (Държавна религия), други Протестанти и Римокатолици 3%, други 1%, без религия 10% (1997)

 

 

 

Говорими езици

 

 

 

Норвежки - 2 форми които са официални - Бокмол и Нинорск

 

 

 

Заразени със СПИН в % от населението

 

 

 

0,1

 

 

 

Грамотност на населението (в %)

 

 

 

100,00%

 

 

 

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

 

 

 

247 400 000 000

 

 

 

БВП (на човек от населението в USD)

 

 

 

53 000

 

 

 

Население под социалния минимум (в % от населението)

 

 

 

няма данни

 

 

 

Инфлация

 

 

 

0.8% (2007 прогн.)

 

 

 

Безработица

 

 

 

2.5% (2007 прогн.)

 

 

 

Трудоспособно население

 

 

 

2.507 милиона (2007 прогн.)

 

 

 

Трудова заетост по отрасли

 

 

 

услуги 74%; промишленост 22%; селско стопанство и риболов 4% (1995)

 

 

 

Основни промишлени отрасли

 

 

 

добив на петрол и природен газ, хранителна промишленост, корабостроене, металообработване, химическа промишленост, дърводобив и преработване, минно дело, текстилна промишленост, риболов

 

 

 

Износ (в USD)

 

 

 

139 400 000 000

 

 

 

Износ по вид стоки

 

 

 

петрол и петролни продукти, машини и съоръжения, метали, изделия на химическата промишленост, кораби, риба

 

 

 

Износ по държави

 

 

 

Великобритания 26.1%, Германия 12.7%, Франция 8.5%, Холандия 10.2%, САЩ 6.1%, Швеция 6.4% (2006)

 

 

 

Внос (в USD)

 

 

 

78 110 000 000

 

 

 

Внос по вид стоки

 

 

 

машини и съоръжения, изделия на химическата промишленост, метали, храни

 

 

 

Внос по държави

 

 

 

Швеция 14.6%, Германия 13.6%, Дания 6.4%, Великобритания 6.8%, Китай 6.1%, САЩ 4.9%, Канада  4.3% (2006)

 

 

 

Валута

 

 

 

Норежка Крона (NOK)

 

 

 


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

 

 

 

92 946

 

 

 

в т.ч. с твърда настилка

 

 

 

72 033

 

 

 

от тях Високоскоростни (магистрали)

 

 

 

664

 

 

 

ЖП линии (км.)

 

 

 

4 114

 

 

 

Водни пътища (км.)

 

 

 

1 577

 

 

 

Летища

 

 

 

98

 

 

 

Телефонни постове

 

 

 

2 055 000

 

 

 

Мобилни телефони

 

 

 

5 041 400

 

 

 

Интернет потребители

 

 

 

4 074 000

 

 

 

Интернет код

 

 

 

.no

">

Държава

Норвегия

Столица

Осло

Пълно име

Кралство Норвегия

Име на местния език

Kongeriket Norge

 

Национален празник

Ден на Конституцията, 17 Май (1814)

Държавно устройство

Конституционна монархия

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

324 220

Сухоземна граница (км.)

2 544

Брегова ивица (км.)

21925  (вкл. Континентална часта - 3419 км., големите острови - 2413 км., дълги фиорди и малки острови - 16093 км.)

Съседни държави

Финландия 729 км., Швеция 1,619 км., Русия 196 км.

Климат

умерен по крайбрежието с влияние на североарктическите течения; по-студен във вътрешността; студено лято

Релеф

предимно високи плата и стръмни планини, редуващи се с плодородни долини; бреговата ивица е насечена от фиорди; на север - арктическа тундра

Най-висока точка (м.)

Галдхопинген 2469 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

4 664 457

0-14 години (в % от населението)

18,8%

15-64 години (в % от населението)

66,2%

64 + години (в % от населението)

15%

Средна възраст на населението (в години)

39

Раждаемост (на хиляда души)

11,12

Смъртност (на хиляда души)

9,33

Годишен прираст на Населението (в %)

0.35% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

3.61

Средна продължитeлност на живота (в години)

79,81

Етнически състав

Норвежци 94.4% (около 60 000 Саами), други европейци 3.6%, други 2%

Религия

Евангелисти Лутеранци 86% (Държавна религия), други Протестанти и Римокатолици 3%, други 1%, без религия 10% (1997)

Говорими езици

Норвежки - 2 форми които са официални - Бокмол и Нинорск

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

100,00%

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

247 400 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

53 000

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

0.8% (2007 прогн.)

Безработица

2.5% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

2.507 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

услуги 74%; промишленост 22%; селско стопанство и риболов 4% (1995)

Основни промишлени отрасли

добив на петрол и природен газ, хранителна промишленост, корабостроене, металообработване, химическа промишленост, дърводобив и преработване, минно дело, текстилна промишленост, риболов

Износ (в USD)

139 400 000 000

Износ по вид стоки

петрол и петролни продукти, машини и съоръжения, метали, изделия на химическата промишленост, кораби, риба

Износ по държави

Великобритания 26.1%, Германия 12.7%, Франция 8.5%, Холандия 10.2%, САЩ 6.1%, Швеция 6.4% (2006)

Внос (в USD)

78 110 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, изделия на химическата промишленост, метали, храни

Внос по държави

Швеция 14.6%, Германия 13.6%, Дания 6.4%, Великобритания 6.8%, Китай 6.1%, САЩ 4.9%, Канада  4.3% (2006)

Валута

Норежка Крона (NOK)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

92 946

в т.ч. с твърда настилка

72 033

от тях Високоскоростни (магистрали)

664

ЖП линии (км.)

4 114

Водни пътища (км.)

1 577

Летища

98

Телефонни постове

2 055 000

Мобилни телефони

5 041 400

Интернет потребители

4 074 000

Интернет код

.no