Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Хърватия

 

 

Държава

Хърватия

Столица

Загреб

Пълно име

Република Хърватска

Име на местния език

Republika Hrvatska

 

Национален празник

Ден на Държавността, 25 Юни (1991)

Държавно устройство

Президентска/Парламентарна демокрация


ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

56 542

Сухоземна граница (км.)

2 197

Брегова ивица (км.)

5835 (континентална част - 1777 км., острови - 4058 км. )

Съседни държави

Босна и Херцеговина 932 км., Унгария 329 км., Сърбия и Черна Гора (север) 241 км., Сърбия и Черна Гора (юг) 25 км., Словения 670 км.

Климат

Средиземноморски и континетален; континентален с горещо лято и студена зима; по крайбрежието - мека зима и сухо лято

Релеф

разнообразен релеф; равнини около границата с Унгария, ниски и високи планини към Адриатическото крайбрежие и на островите

Най-висока точка (м.)

Динара 1830 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

4 491 543

0-14 години (в % от населението)

15.8%

15-64 години (в % от населението)

67,2%

64 + години (в % от населението)

17%

Средна възраст на населението (в години)

40,8

Раждаемост (на хиляда души)

9,64

Смъртност (на хиляда души)

11,66

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.043% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

6,49

Средна продължитeлност на живота (в години)

75.13

Етнически състав

Хървати 89.6%, Сърби 4.5%, Босненци 0.5%, Унгарци 0.4%, Словенци 0.3%, Чехи 0.2%, Роми 0.2%, Албанци 0.1%, Черногорци 0.1%, други 4.1% (2001)

Религия

Римокатолици 87.8%, Източноправославни 4.4%, Мосюлмани 1.3%, Протестанти 0.3%, други 6.2% (2001)

Говорими езици

Хърватски 96.1%, Сръбски 1%,  други 2.9% (вкл. Италиански, Унгарски, Чешки, Словашки, и Немски) (2001)

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

98,1%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

69 590 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

15 500

Население под социалния минимум (в % от населението)

11% (2003)

Инфлация

4.5% (2007 прогн.)

Безработица

11.8% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

1.749 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 2.7%; промишленост 32.8%; услуги 64.5% (2004)

Основни промишлени отрасли

производство на изделия на химическата промишленост и пластмаси, машиностроене, електроника, стоманодобив, алуминий, дървопреработване, произдводство на строителни материали, текстилна промишленост, корабостроене, рафиниране на петрол, хранително вкусова промишленост; туризъм

Износ (в USD)

12 620 000 000

Износ по вид стоки

транспортно оборудване, текстилни изделия, изделия на химическата промишленост, хранителни стоки, горива

Износ по държави

Италия 19.3%, Босна и Херциговина 13.9%, Германия 10.2%, Словения 8.4%, Австрия 6.2% (2007)

Внос (в USD)

25 990 000 000

Внос по вид стоки

машини, транспортно и електрическо оборудване, изделия на химическата промишленост, горива и смазочни материали, храни

Внос по държави

Италия 16.1%, Германия 14.4%, Русия 10.1, Китай 6.2%, Словения 6%, Австрия 5.3% (2007)

Валута

Куна (HRK)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

28 788

в т.ч. с твърда настилка

няма данни

от тях Високоскоростни (магистрали)

877

ЖП линии (км.)

2 726

Водни пътища (км.)

785

Летища

68

Телефонни постове

1 825 000

Мобилни телефони

5 035 000

Интернет потребители

1 955 000

Интернет код

.hr